• Imprimeix

Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per poder contractar en el sector de la construcció (REA)

7875 - Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per poder contractar en el sector de la construcció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

El Registre d'Empreses Acreditades (REA) és un registre administratiu de caràcter públic i funcionament telemàtic. La inscripció és obligatòria per llei des del maig de 2008 per a totes aquelles empreses que vulguin intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la construcció. L'objectiu del registre és garantir determinats requisits de qualitat i solvència d'aquestes empreses, especialment en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals i la qualitat de l'ocupació.

Llegiu-ne més

Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

Amb aquesta inscripció es pot treballar a qualsevol comunitat autònoma, ja que la inscripció és única i té validesa a tot el territori nacional. Té un període de validesa de tres anys, renovables per períodes iguals.

A totes les empreses que tinguin domicili social a Catalunya i que pretenguin ser contractades o subcontractades per a realitzar treballs en una obra de construcció.

Què necessiteu fer?
7be80c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
7875

Data actualització 29.05.2017