Relació d’expedients desistits per manca de pagament de la taxa associada