• Imprimeix

Taxes recaptades o generades pels operadors de la inspecció i pels organismes de verificació metrològica